klik hier voor meer foto's,

De foto's zijn gemaakt op 17 januari tijdens een bezoek van Z.K.H.Prins Hendrik,  Comm.der Koningin Jhr.Mr.Dr.A.Roell, Lid Gedep.Staten Th.N.Ketelaar, Griffier Mr.S.A.Vening Meinesz
H.M. koningin Wilhelmina bezocht het gebied op 18 januari

Watersnood op Marken (nacht van 13-14 januari 1916)

1  De storm die dertien januari
op 't eiland Marken heeft gewoed
zal iedereen niet gauw vergeten
het kostte menig goed en bloed.

2 Op Moeniswerf het verste buurtje
is 't wel het ergste toegegaan
daar zijn er van de veertien huizen
zes stuk en vier geheel vergaan.

3  Daar kostte 't zeven mensenlevens
ach wie beschrijft de jammerklacht
door zoveel mensen uitgekreten
in deze lange bange nacht.

4  En Rozenwerf ook niet vergeten
daar is een grote bakkerij
geheel tot puin en gruis geslagen
van mensenlevens bleef dit vrij.

5 Ook Grote Werf heeft zwaar geleden
daar zijn de doden drie in tal
ook huizen stuk en weggeslagen
o, wat een droevig ongeval.

6 En Wittewerf wie zal 't beschrijven
wat daar de vloed heeft uitgericht
daar is een woning met vier mensen
zo van de muren afgelicht.

7 Wel werd het hulpgeschrei vernomen
maar redding bieden kon men niet
zo zijn ze alle vier verdronken
wat een ellende en verdriet.

8 Veel huizen stuk, drie omgeslagen
zij zijn gevallen overzij
elf mensen redden nog hun leven
maar ach, een vrouw verdronk hierbij.

9 De kerkbuurt ook niet vrij gebleven
īt was aan de westzij lang niet pluis
ook daar liet ene vrouw het leven
ze is verdronken in haar huis.

10  Veel huizen zijn daar ook gebleken
niet te bestaan voor zo een vloed
dat daar geen mensen bij verdronken
is iets wat ons verwondīren doet.

11 Ook is een veestal stuk geslagen
elf beesten vonden daar hun dood
een schuur met hooi ging ook verloren
de schade is onnoembaar groot.

12 Een weduwvrouw,door vrees gedreven
is īs avonds uit haar huis gegaan
en zag des morgens van haar woning
niets dan een kleine puinhoop staan.

13 Buurt I heeft ook zijn deel gekregen
ook huizen weg en veel vernield
toch moet men daar nog dankbaar weze
dat iedereen het leven hield.

14 De andīre buurten bij de haven
daar heeft de vloed wel veel verwoest
maar zijn geen woningen beschadigd
zodat men ze verlaten moest.

15  Ook is de kets wel wat beschadigd
doch ieder woont nog in zijn huis
al moet men zich maar wat behelpen
een ieder is toch liever thuis.

16 Ook zijn er kippen, schapen, geiten
verdronken in die hoge vloed
wanneer men aan die nacht gaat denken
ontzinkt aan iedereen de moed.

17  En aan de havendijk gekomen
was het ook treurig wat men vond
veel schuiten waren losgebroken
of stukgeslagen in de grond.

18  Dat ook de mensen aan de haven
veel angsten hebben uitgestaan
twee vissersschuiten kwamen drijven
zo rechtsteeks op hun woning aan.

19 De vissers, altijd bij de pinken
wat hebben die toen wel gedaan
zij spaarden hierdoor toen hun woning
door in de schuit een gat te slaan.

20 Meer onheil zal ik maar niet melden
maar hebt het weleens overdacht
waarom die stormwind zoveel schade
en jammer op ons eiland bracht.

21 God wil ons door dit onheil leren
om nooit te bouwen op het goed
dat brand of mot of roest vertere
of wegslaat door een watervloed..

 

De zestien slachtoffers:

Moeniswerf

Grote Werf

Wittewerf

Kerkbuurt

Cornelis Zeeman (m)
Maritje Taanman (vr)
Cornelis Zeeman
Aaltje Zeeman
Geertje Zeeman
(gezin)
Geertje v d Toren
Maritje Visser Gd.
Pietertje Stoker
Jannetje Stoker
Wolmet Stoker
(drie zusters resp. 23, 21, 14 jr
K de Waart (m)
Lijsbeth van Riel (vr)
Sijmen de Waart
Lobberig de Waart
(gezin)

Jannetje de Groot (+/-40 jr)
Grietje Zeeman

Gezamelijke rouwdienst in de kerk
Voorganger: ds.Klomp. (1 Kor. 13: 12)
Op het graf gelezen: Ps.39 en Ps.4
Begrafenissen op 18 en 20 januari